Қазақстан Республикасының тәуелсіздігіне 25 жыл.
Независимости Республики Казахстан 25 лет
Елбасы жол – елдіктің жолы.
Путь Президента - путь страны
Қазақстан жаңа жаhандық нақты ахуалда:реформалар, даму. Ұлы дала елі - Мәңгілік Ел.
Страна великой степи - Мәңгілік Ел
Жылдың мерейтой иелерінің тарихи мәдени мұрасы.
Историко-культурное наследие юбиляров года.
Тәуелсіздік жылдарының әдеби мұрасы
Литературное наследие за годы Независимости
Адамды еңбек асқақтатады
Человека возвышает труд
Ел рәміздері - тәуелсіздік айғағы
Символы страны - гарант независимости