• Казахстанский путь — 2050. Книга 2. Общественно-политическое и социальное развитие. Коллективная монография / Под общ. ред. Б.К. Султанова. — Алматы: КИСИ при Президенте РК, 2014. — 156 с.
  Казахстанский путь — 2050. Книга 2. Общественно-политическое и социальное развитие. Коллективная монография / Под общ. ред. Б.К. Султанова. — Алматы: КИСИ при Президенте РК, 2014. — 156 с.

  В монографии исследуются ключевые направления реализации стратегического Послания Президента РК — Лидера нации Н.А. Назарбаева народу Казахстана «Стратегия "Казахстан-2050: новый политический курс состоявшегося государства"» (14 декабря 2012 г.).

  Монография состоит из трех книг:

  1. «Экономика Казахстана в XXI веке»;

  2. «Общественно-политическое и социальное развитие»;

  3. «Последовательная и предсказуемая внешняя политика».

  Во второй книге сделан анализ и предложены пути решения поставленных Главой государства задач в общественно-политической сфере, а также в области развития человеческого капитала.

  Издание предназначено для политологов, экономистов, специалистов-международников, государственных служащих, преподавателей и студентов высших учебных заведений, а также для широкого круга читателей. 

 • Казахстанский путь — 2050. Книга 3. Последовательная и предсказуемая внешняя политика. Коллективная монография / Под общ. ред. Б.К. Султанова. — Алматы: КИСИ при Президенте РК, 2014. — 308 с.
  Казахстанский путь — 2050. Книга 3. Последовательная и предсказуемая внешняя политика. Коллективная монография / Под общ. ред. Б.К. Султанова. — Алматы: КИСИ при Президенте РК, 2014. — 308 с.

  В монографии исследуются ключевые направления реализации стратегического Послания Президента РК — Лидера нации Н.А. Назарбаева народу Казахстана «Стратегия "Казахстан-2050": новый политический курс состоявшегося государства» (14 декабря 2012 г.).

  Монография состоит из трех книг:

  1. «Экономика Казахстана в XXI веке»;

  2. «Общественно-политическое и социальное развитие»;

  3. «Последовательная и предсказуемая внешняя политика».

  В третьей книге сделан анализ и предложены пути решения поставленных Главой государства задач в сфере обеспечения глобальной и региональной безопасности, внешнеполитической сфере, а также в области регионального интеграционного сотрудничества.

  Издание предназначено для политологов, экономистов, специалистов-международников, государственных служащих, преподавателей и студентов высших учебных заведений, а также для широкого круга читателей.

 • Қазақстан Республикасының Мемлекеттік рәміздері. Тәуелсіздік нышандары. - Алматы. Фотокітап. «Тау Кайнар», 2015 - 324 б., қазақ, орыс, ағылшын тілдерінде,көркем безендірілген.
  Қазақстан Республикасының Мемлекеттік рәміздері. Тәуелсіздік нышандары. - Алматы. Фотокітап. «Тау Кайнар», 2015 - 324 б., қазақ, орыс, ағылшын тілдерінде,көркем безендірілген.

  Көркем безендірілген фотокітап Мемлекеттік рәміздер мен Тәуелсіздік нышандарына арналған.

   

  Көпшілік оқырманға ұсынылады.

 • Артықбаев Ж.О., Пірманов Ә.Б. ҚАЗАҚСТАН ТАРИХЫ (энциклопедиялық басылым). - Алматы: Атамұра, 2008. - 544 бет, суретті, карталы. Бұл энциклопедиялық басылымда көне заманнан бүгінгі күнге дейінгі бірнеше мыңжылдықты қамтитын Қазақстан тарихы
  Артықбаев Ж.О., Пірманов Ә.Б. ҚАЗАҚСТАН ТАРИХЫ (энциклопедиялық басылым). - Алматы: Атамұра, 2008. - 544 бет, суретті, карталы. Бұл энциклопедиялық басылымда көне заманнан бүгінгі күнге дейінгі бірнеше мыңжылдықты қамтитын Қазақстан тарихы
 • Қойгелдиев М. Қазақ Елі: Ұлттық бірегейлікті сақтау жолындағы күрес (XIX ғ. - XXI ғ.басы) Монография. М. Қойгелдиев - Алматы: «Каратау КБ» ЖШС, «Дәстүр», 2014.- 432 б. Қазақ елінің тарихы - ұлттық құндылықтар мен болмыс үшін, яғни, қазіргі ғылым тілінде
  Қойгелдиев М. Қазақ Елі: Ұлттық бірегейлікті сақтау жолындағы күрес (XIX ғ. - XXI ғ.басы) Монография. М. Қойгелдиев - Алматы: «Каратау КБ» ЖШС, «Дәстүр», 2014.- 432 б. Қазақ елінің тарихы - ұлттық құндылықтар мен болмыс үшін, яғни, қазіргі ғылым тілінде
 • Шаханов М. Желтоқсан эпопеясы: Деректі роман.1 том. -Алматы, 2006. - 624 бет. Шығармалары дүние жүзінің 40-тан астам тілдеріне аударылған.
  Шаханов М. Желтоқсан эпопеясы: Деректі роман.1 том. -Алматы, 2006. - 624 бет. Шығармалары дүние жүзінің 40-тан астам тілдеріне аударылған.
 • Салғараұлы Қ. Ұлы Дала. - Астана: Фолиант, 2013. - 520 бет. Көне дүние тарихының білгірі, жазушы-ғалым Қойшығара Салғараұлының «Ұлы Дала» атты жаңа кітабы ежелгі және ортағасырлык далалыкқ империялардың тартысты да талайлы тарихының жаңаша көзкараспен ж
  Салғараұлы Қ. Ұлы Дала. - Астана: Фолиант, 2013. - 520 бет. Көне дүние тарихының білгірі, жазушы-ғалым Қойшығара Салғараұлының «Ұлы Дала» атты жаңа кітабы ежелгі және ортағасырлык далалыкқ империялардың тартысты да талайлы тарихының жаңаша көзкараспен ж
 • Қазақ мемлекеттілігінің тарихы (ежелгі және ортағасырлық кезең). Монографиялық зерттеу. - Алматы: "Адамар" ЖШС, 2007. -432 б.
  Қазақ мемлекеттілігінің тарихы (ежелгі және ортағасырлық кезең). Монографиялық зерттеу. - Алматы: "Адамар" ЖШС, 2007. -432 б.

  Ш.Ш. Уәлиханов атындагы Тарих және этнологня институтының ғылыми қызметкерлері даярлаған «Қазақ мемлекеттілігінің тарихы (ежелгі және ортағасырлық кезең)» атты бұл кітап қазақ жерінде шаңырақ көтерген мемлекеттік құрылымдардың арасындағы байланысты анықтауды көздеген арнайы зерттеу болып табылады.

   Кітап авторларының ортақ тұжырымы бойынша, қазақ мемлекеттілігі – казақ даласында көне замандардан бері түрлі тарихи кезеңдерде тарих сахнасына көтеріліп, уақыт өте жаңа мемлекеттік құрылымдарға ығысып жол беріп отырған мемлекеттердің табиғи жалғасы әрі мұрагері. Мұндай тұжырым - Отан тарихын зерттеу және баяндау ісінде орын алып келген кемшіліктерді (мәселен, ірі тарихи үрдістер мен оқиғалар арасындағы логикалық байланыстың әлсіздігі) жою бағытында жасалған батыл қадам.

   

  Еңбек Отан тарихының тылсым сырларын білуге құштар оқырманға, тарих пәнінің оқытушылары мен студент жастарға арналған.